Evenemang

Suomen 1700-luvun tutkimuksen seuran kevätkokous / Finska sällskapets för 1700-talsstudier vårmöte

Seuran sääntömääräinen kevätkokous järjestetään keskiviikkona 31. maaliskuuta 2021 kello 17.00 hybridinä. Kokouksen jälkeen, noin kello 17.30, katto-organisaatiomme International Society for Eighteenth-Century Studies – Société Internationale d’Étude du Dix-Huitième Sièclen puheenjohtaja, emeritusprofessori Penelope Corfield (Royal Holloway, University of London) kertoo ISECS-SIEDS:n toiminnasta, minkä jälkeen Suomen seuran puheenjohtaja, professori (ma.) Charlotta Wolff esittelee Suomen 1700-lukututkimuksen päälinjoja eurooppalaisessa kontekstissa.

Seuran jäsenet ovat saaneet linkin virtuaaliseen tapahtumaan kokouskutsun yhteydessä. Mikäli haluat tulla kuuntelemaan kokouksen jälkeisiä esitelmiä, ole yhteydessä sihteeri Reino Haimiin (reino.haimi[at]helsinki.fi).

Finska sällskapets för 1700-talsstudier stadgeenligt vårmöte ska hålls onsdagen den 31 mars 2021 kl. 17.00 som hybridmöte. Efter mötet, ca. kl. 17.30, berättar professor emerita Penelope Corfield (Royal Holloway, University of London) från vår takorganisation International Society for Eighteenth-Century Studies – Société Internationale d’Étude du Dix-Huitième Siècle om dennas verksamhet, varefter ordföranden för det finska sällskapet, professor (tf.) Charlotta Wolff presenterar den finländska 1700-talsforskningens huvudlinjer i en europeisk kontext.

Sällskapets medlemmar har fått en länk till det virtuella evenemanget i samband med kallelse till mötet. Om du vill komma och lyssna på presentationerna efter mötet, kontakta sekretetaren Reino Haimi (reino.haimi[at]helsinki.fi).

Pleasures of imagination – art, architecture and esthetics in 18th century Europe / Mielikuvituksen nautinnot – esteettinen kulttuuri 1700-luvun Euroopassa / Fantasins behag – estetisk kultur i 1700-talets Europa

The Finnish Society for Eighteenth-Century Studies Conference, Helsinki 20–21 March 2020

HUOM! Pleasures of imagination -konferenssi siirretään COVID-19-pandemian johdosta syksyyn 2021. Tarkempia tietoja myöhemmin.

OBS! Pleasures of imagination -konferensen ska skjutas upp till hösten 2021 till följd av COVID-19-pandemin. Uppdaterad information kommer senare.

NB! Pleasures of imagination -conference will be rescheluded for autumn 2021 due to COVID-19-pandemic. More information will be provided later.

See below for conference programme / Katso alta konferenssin ohjelma / Se nedan för konferensprogram:

Conference programme Helsinki 2020