Evenemang

26.5.2023: Vårutfärd till Borgå

Fredagen den 26 maj ordnar Finska sällskapet för 1700-tals studier temaåret till ära en vårutfärd till Borgå . Borgå är en av Finlands äldsta städer, men staden har också en rik 1700-tals historia. Staden har en av landets bäst bevarade ålderdomliga stadsbilder med smala gator och karakteristisk bebyggelse från 1700-talet och tidigt 1800-tal.

På programmet står ett besök i Borgå gymnasiums bibliotek där vi visas runt på svenska av Stefan Hagman. Biblioteket grundades 1728 och dess samlingar består av cirka 30 000 verk, där ingår manuskript, kartor, inkunabler och bokrariteter. Efter besöket följer gemensam lunch på café Cabriole innan vi tar oss an gamla stan i Borgå till fots under Tuula Hockmans ledning med temat ”Från köpmanshus till kyrkbacken”. Den finskspråkiga turen berättar om hurdan 1700-talets stad var, hurdana förändringar seklet förde med sig i städerna, hur dessa förändringar syntes i Borgå samt hur staden liknade eller skiljde sig från andra finska städer vid samma tid. Om domkyrkan är öppen besöker vi också kyrkan, vid dåligt väder kan vi besöka Borgå stadsmuseum i Gamla rådhuset.

Deltagarna i utfärden tar sig på egen hand till Borgå, där vi träffas vid busstationen på torget ca kl. 11. Sällskapet står för programmet, men var och en betalar själv sin eventuella inträdesbiljett till Borgå museum, det går bra att använda museikort eller annat lämpligt kort. Lunch på egen bekostnad på café Cabriole (Biskopsgatan 30, https://cabriole.fi/). Programmet slutar så att de som vill hinner tillbaka till busstationen till kl. 16.45.

Anmälan till sekreteraren senast den 12 maj per e-post (sihteeri@1700.fi). Enligt busstidtabellerna för maj (Matkahuolto – Nettilippu) verkar det gå en buss från Helsingfors kl. 10.10 som anländer till Borgå kl. 11.00. Om någon är på väg med egen bil och kan ta extra passagerare får ni gärna meddela om detta redan vid anmälan.