Evenemang

25.9.2023: Föredrag med stadshistoriskt tema (Zoom)

FD Juha-Matti Granqvists (Helsingfors universitet) finskspråkiga föredrag Porvareita, puutaloja ja purjehdusta – peruspiirteitä 1700-luvun suomalaiskaupungeista , som var inledningen på årets stadstema, ställdes tyvärr in inför vårmötet på grund av sjukdom. För intresserade erbjuds i stället en möjlighet att lyssna på Juha-Matti Granqvists föredrag på distans via Zoom måndagen den 25 september 2023 kl. 17.00. De som önskar delta får Zoom-länken genom att kontakta sekreteraren ( sihteeri@1700.fi ) i september.

Oktober 2023: Sällskapets stadgeenliga höstmöte

Sällskapets stadgeenliga höstmöte 2023 hålls i Åbo i slutet av oktober. Möteskallelsen med detaljerad information skickas ut under höstterminen.