Varia

Information om de olika internationella 1700-talskonferenserna finns på takorganisation ISECS webbsida.