Årsboken

Det senaste numret (2023) av Sjuttonhundratal har publicerats. Den elektroniska versionen av tidskriften finns tillgänglig som Open Access i: https://septentrio.uit.no/index.php/1700/issue/view/679.

1700-tal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies är en internationell, mångvetenskaplig, referentgranskad och öppen (open access) publikation som utkommer en gång i året. Den utges av det svenska Sällskapet för 1700-talsstudier i samarbete med de finska (från 2009), norska (från 2010), danska (från 2013) och isländska (från 2013) nationella sällskapen för 1700-talsstudier.

1700-tal publicerar referentgranskade artiklar om alla ämnen som behandlar det långa 1700-talet. Förutom de skandinaviska språken är publiceringsspråken engelska, franska och tyska. Bokrecensioner publiceras om vetenskapliga verk som behandlar det långa 1700-talet utgivna på vilket språk som helst. Mer detaljerade instruktioner för skribenter finns på årsbokens webbplats. Skrivinstruktionerna för engelsk- och franskspråkiga texter baserar sig på Voltaire Foundations instruktioner.

Medlemmar i finska Sällskapet för 1700-talsstudier kan beställa den tryckta versionen av årsboken så den ingår i den årliga medlemsavgiften.

1700-tal webbplats.

1700-tal redaktionen.