Bli medlem

Skicka in din ansökan i fri form via e-post direkt till sekreteraren (sihteeri[at]1700.fi).

Sällskapet har två olika slags årliga medlemsavgifter:

1: Ordinarie medlemsavgift 40€/år och studentmedlemsavgift (som avlägger akademisk grundexamen) 30€/år berättigar till medlemskap i sällskapet samt prenumeration på den nordiska årsboken Sjuttonhundratal.

2: Ordinarie medlemsavgift 30€/år och studentmedlemsavgift 20€/år berättigar till medlemskap i sällskapet utan prenumeration på den nordiska årsboken Sjuttonhundratal.

I avgiften ingår även medlemskap i den internationella takorganisationen för 1700-talsstudier ISECS.

Sällskapets styrelsemöte godkänner medlemsansökningarna, varefter nya medlemmar tillsänds betalningsinstruktioner. Typen av medlemsavgift väljs i samband med betalningen.