Presentation

ISECS on puheenjohtajansa kautta ilmaissut tukensa Ukrainalle. Seura välittää seuraavan lausuman / ISECS har genom sin ordförande uttryckt sitt stöd för Ukraina. Sällskapet förmedlar följande ställningstagande:

As President of the International Society for Eighteenth-Century Studies, on behalf of all our members, I express our total support for the people of Ukraine, its Universities, our Ukrainian colleagues who join us in eighteenth-century studies, and all Ukrainian-born colleagues and students everywhere, in their just resistance to armed invasion. Signed: Penelope J. Corfield.

À titre de Présidente de la Société internationale d’étude du dix-huitième siècle, et au nom de tous nos membres, j’exprime notre soutien inconditionnel au peuple de l’Ukraine, à ses universités, à nos collègues de la société ukrainienne d’étude du dix-huitième siècle, et à tous nos collègues et étudiants d’origine ukrainienne à travers le monde, dans leur juste résistance face à l’invasion armée. Signé, Penelope J. Corfield.

Alkuperäinen ilmoitus/Ursprunglig deklaration: https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=304

Finska sällskapet för 1700-talsstudier har som sin målsättning att som en rikstäckande organisation skapa och upprätthålla kontakter mellan finländska 1700-talsforskare över olika regioner och vetenskapsgrenar.

Sällskapet främjar och koordinerar forskning om 1700-talet inom alla vetenskapsgrenar genom att ordna vetenskapliga möten, temakvällar och utfärder samt genom att upprätthålla och skapa kontakter mellan forskare både i Finland och internationellt. Sällskapets främsta målsättning är att verka på det akademiska fältet, men verksamheten kan även riktas mot en bredare publik.

Sällskapet är en tvåspråkig registrerad förening. Sällskapet är medlem i Vetenskapliga samfundets delegation (VSD). Sällskapet grundades den 3 april 2001 och det anslöt sig 2001 till International Society for Eighteenth-Century Studies – Société internationale d’études du dix-huitième siècle (ISECS – SIEDS), som är takorganisation för de nationella sällskapen för 1700-talsstudier.

De nordiska sällskapen för 1700-talsstudier:

Sällskapet för 1700-talsstudier

Norsk selskap for 1700-tallsstudier

Dansk Selskab for 1700-talsstudier

Félag um átjándu aldar fræði á Íslandi