Tulevat tapahtumat

Syyskokous/Höstmöte 2020

Suomen 1700-luvun tutkimuksen seura kutsuu jäsenistönsä sääntömääräiseen syyskokoukseen perjantaina 23. lokakuuta 2020 kello 17.00. Kokous pidetään etäyhteydellä Zoomissa. Kokouksen osoite ilmoitetaan myöhemmin.  

Kokouksen jälkeen kuulemme kaksi esitelmää: FM Reino Haimi, Voltaire, vapauden fatalistinen olemus ja käsitteiden merkitysten juurakko, sekä FM Katariina Lehto, Luonnonfilosofian merkityksestä lääketieteelle 1700-luvun alun Turun akatemiassa.  

Finska sällskapet för 1700-talsstudier kallar samtliga medlemmar till stadgeenligt höstmöte fredagen den 23 oktober 2020 klockan 17.00. Mötet hålls virtuellt i Zoom. Addressen kommer att meddelas senare.  

Efter mötet hör vi två anföranden: FM Reino Haimi, Voltaire, vapauden fatalistinen olemus ja käsitteiden merkitysten juurakko, och FM Katariina Lehto, Luonnonfilosofian merkityksestä lääketieteelle 1700-luvun alun Turun akatemiassa.  

Pleasures of imagination – art, architecture and esthetics in 18th century Europe / Mielikuvituksen nautinnot – esteettinen kulttuuri 1700-luvun Euroopassa / Fantasins behag – estetisk kultur i 1700-talets Europa

The Finnish Society for Eighteenth-Century Studies Conference, Helsinki 20–21 March 2020

HUOM! Pleasures of imagination -konferenssi siirretään COVID-19-pandemian johdosta syksyyn 2021. Tarkempia tietoja myöhemmin.

OBS! Pleasures of imagination -konferensen ska skjutas upp till hösten 2021 till följd av COVID-19-pandemin. Uppdaterad information kommer senare.

NB! Pleasures of imagination -conference will be rescheluded for autumn 2021 due to COVID-19-pandemic. More information will be provided later.

See below for conference programme / Katso alta konferenssin ohjelma / Se nedan för konferensprogram:

Conference programme Helsinki 2020