Tietosuojaseloste

Suomen 1700-luvun tutkimuksen seura käsittelee henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaisesti. Henkilötietoja kerätään seuran jäseneksi liityttäessä jäsenrekisterin ylläpitämistä, seuran toiminnasta tiedottamista ja Sjuttonhundratal-vuosikirjan postittamista varten. Henkilötietoihin on pääsy ainoastaan niillä seuran toimihenkilöillä, jotka tehtäviensä hoidossa niitä tarvitsevat.

Seuran jäsenellä on oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.
Rekisteröity voi koska tahansa pyytää tietonsa poistettavaksi.