Fil. mag. Reino Haimi

Helsingfors universitet

reino.haimi(at)helsinki.fi

Mitt forskningsintresse för 1700-talet fokuserar på upplysningens idéer, Voltaire, sambandet mellan rationalitet och irrationalitet, förhållandet mellan tänkande, handling och frihet, nätverk av intellektuell och kulturell interaktion (Europa, Ryssland), begrepps- och kulturhistoria och metodologiska tillvägagångssätt.

I min magisteravhandling (2018) undersökte jag dimensionerna i Voltaires uppfattningar om frihet. Jag undersökte hur idéen om handling framträder i Voltaires metafysiska och sociala skrifter som hanterar problemet med frihet. Dessutom analyserade jag den diskursiva och semantiska mångfalden i Voltaires frihetsuppfattning i förhållande till begrepp såsom fatalism, nödvändighet och okunnighet för att återspegla Voltaires sätt att konstruera och bearbeta med sin uppfattning om världsordningens väsen. För min magisteravhandling har jag studerat censurprotokollen för Voltaires verk i arkivet för Troskongregationen i Vatikanen (forskningsresa till Finlands Rominstitut 2015).

För närvarande deltar jag i professor Charlotta Wolffs forskningsprojekt om herrgårdsbibliotek. Jag ansvarar för att sammanställa en modern utgåva av Fagerviks herrgårdsbiblioteks katalog som huvudsakligen består av 1700-talsverk. Inom forskargruppen fungerar jag som expert på fransk upplysningstänkande och ansvarar för undersökningen av verk relaterade till metafysik och filosofi om religion och samhälle.