FM Reino Haimi

Helsingin yliopisto

reino.haimi(at)helsinki.fi

Tutkimukseni ja 1700-lukua koskeva kiinnostukseni on keskittynyt valistuksen aatehistoriaan, Voltaire-tutkimukseen, rationaalisuuden ja irrationaalisuuden väliseen suhteeseen, ihmistoiminnan, ajattelun ja vapauden väliseen suhteeseen, älyllisen ja kulttuurisen vuorovaikutuksen verkostoihin (Eurooppa, Venäjä), käsite- ja kulttuurihistoriaan sekä historiantutkimuksen metodologiaan.

Pro gradu -tutkielmassani (2018) tutkin Voltairen vapauskäsitysten toiminnan ulottuvuuksia. Tutkin, miten toiminnan ajatus tulee esille Voltairen metafyysisiä ja yhteiskunnallisia aiheita käsittelevissä kirjoituksissa, jotka käsittelevät vapauden ongelmaa. Pyrin analysoimaan Voltairen vapauden käsittämisen diskursiivista ja semanttista moninaisuutta suhteessa fatalismin, välttämättömyyden ja tietämättömyyden käsitteisiin, minkä tarkoituksena on kuvastaa Voltairen tapaa rakentaa ja työstää käsitystään maailmanjärjestyksen olemuksesta. Tutkielmaa varten olen tutkinut Voltairen teoksia käsitteleviä sensuuripöytäkirjoja Vatikaanin Uskonopin kongregaation arkistossa (aineistonkeruumatka Suomen Rooman-instituuttiin vuonna 2015).

Tällä hetkellä olen mukana professori Charlotta Wolffin johtamassa kartanokirjastoja tutkivassa hankkeessa, jossa vastaan Fagervikin kartanokirjaston – pääosin 1700-luvun teoksista koostuvan – modernin luetteloedition laatimisesta. Tutkimusryhmän yhteydessä toimin myös ranskalaisen valistusajattelun asiantuntijana ja vastaan sen saralla erityisesti metafysiikkaan sekä uskonnon- ja yhteiskuntafilosofiaan liittyvien teosten tarkastelusta.