Fil.mag. Lotta Nylund

Doktorand

Doktorandprogrammet i historia och kulturarv, Helsingfors universitet

Mitt forskningsintresse är det sena 1700-talets och tidiga 1800-talets visuella kultur. I min doktorsavhandling analyserar jag konstnären Alexander Lauréus (1783–1823) folklivsbilder och receptionen av hans verk genom kulturhistorisk kontextualisering som innefattar begrepps- och konsumtionshistoriska perspektiv. Jag jobbar även som intendent för konstmuseet Villa Gyllenberg.