FD Lotta Nylund

Jag disputerade inom doktorandprogrammet i historia och kulturarv vid Helsingfors universitet 2023.

Mitt forskningsintresse är det sena 1700-talets och tidiga 1800-talets visuella kultur. I min doktorsavhandling analyserar jag konstnären Alexander Lauréus (1783–1823) folklivsbilder och receptionen av hans verk genom kulturhistorisk kontextualisering som innefattar begrepps- och konsumtionshistoriska perspektiv. Jag jobbar även som intendent för konstmuseet Villa Gyllenberg.