FM Lotta Nylund

Väitöskirjatutkija

Historian ja kulttuuriperinnön tohtoriohjelma, Helsingin yliopisto

Tutkimuksellinen kiinnostukseni liittyy 1700-luvun lopun ja 1800-luvun alun visuaaliseen kulttuuriin. Väitöskirjassani analysoin taiteilija Alexander Lauréuksen (1783–1823) kansanelämän kuvauksia ja hänen teostensa vastaanottoa kulttuurihistoriallisessa kontekstissa tuoden esiin sekä käsite- että kulutushistoriallisia näkökulmia. Toimin myös Villa Gyllenbergin taidemuseon intendenttinä.