FT Lotta Nylund

Väittelin tohtoriksi historian ja kulttuuriperinnön tohtoriohjelmassa Helsingin yliopistossa 2023.

Tutkimuksellinen kiinnostukseni liittyy 1700-luvun lopun ja 1800-luvun alun visuaaliseen kulttuuriin. Väitöskirjassani analysoin taiteilija Alexander Lauréuksen (1783–1823) kansanelämän kuvauksia ja hänen teostensa vastaanottoa kulttuurihistoriallisessa kontekstissa tuoden esiin sekä käsite- että kulutushistoriallisia näkökulmia. Toimin myös Villa Gyllenbergin taidemuseon intendenttinä.