FD Johanna Ilmakunnas

Professor i nordisk historia

Åbo Akademi

johanna.ilmakunnas(at)abo.fi

Till mina forskningsintressen hör kulturhistoria, mikrohistoria och upplevelsernas historia i 1700-talets Sverige. Jag är synnerligen intresserad av arbetets kulturhistoria, vardagens historia, materiell kultur, konsumtion och privatekonomi, familjeförhållanden, genus, sinnen och emotioner. Huvudsakligen har jag forskat i högadeln och ståndspersoner, men även tjänstefolk och dess arbete.

Forskningsprofil på Åbo Akademis websidor: https://research.abo.fi/en/persons/johanna-ilmakunnas

Kuva: Dominika Montonen-Koivisto