FT Johanna Ilmakunnas

Pohjoismaisen historian professori

Åbo Akademi

johanna.ilmakunnas(at)abo.fi

Tutkimusaiheisiini kuuluvat kulttuurihistoria, mikrohistoria ja kokemusten historia 1700-luvun Ruotsissa. Erityisen kiinnostunut olen työn kulttuurihistoriasta, jokapäiväisen elämän historiasta, materiaalisesta kulttuurista, kuluttamisesta ja yksityistaloudesta, perhesuhteista, sukupuolesta, aisteista ja tunteista. Olen tutkinut pääasiassa aristokratiaa ja säätyläisiä, mutta myös palvelijoita ja heidän työtään.

Tutkijaprofiili Åbo Akademin sivuilla: https://research.abo.fi/en/persons/johanna-ilmakunnas

Kuva: Dominika Montonen-Koivisto