FD Sofia Gustafsson

Post doc-stipendieforskare, Helsingfors universitet

E-post: sihteeri[at]1700.fi

Som 1700-tals forskare är jag intresserad av ekonomisk och social historia i allmänhet, men i synnerhet av Helsingfors och Sveaborgs historia. Jag har forskat i allt från soldathustrur i Birkaland till konsuler i Lissabon, men jag är ständigt fascinerad av samma frågor: hur hittar människor arbete och näringsfång, hur försörjer de sig och varifrån får de pengar?

Forskarprofil: https://orcid.org/0000-0002-8637-7364