FD Charlotta Wolff

Professor i Finlands historia, Åbo universitet

Docent i Europas historia, Helsingfors universitet

Docent i Finlands och Skandinaviens historia, Åbo universitet

charlotta.wolff(at)utu.fi

Min forskning har för 1700-talets del gällt idé- och kulturhistoriska ämnen. Jag har intresserat mig för växelverkan mellan Skandinavien och Frankrike, den franska operans historia, kosmopolitismens historia, upplysningens nätverk och aktörer, medicinhistoria, personhistoria och särskilt Gustav Philip Creutz liv och diktning. Min självbild som forskare är gränsöverskridande och flerspråkig; jag publicerar på svenska, finska, franska och engelska. Åren 2017–2021 leder jag det av Finlands Akademi finansierade projektet Agents of Enlightenment. Internationellt har jag bl.a. bidragit till bokserien Histoire de l’opéra français och till förberedandet av en utgåva inom projektet Inventaire Condorcet.

Forskarprofil, Åbo universitet: https://www.utu.fi/en/people/charlotta-wolff

Forskarprofil, Helsingfors universitet: https://researchportal.helsinki.fi/sv/persons/charlotta-wolff