FT Teemu Ikonen

Yleisen kirjallisuustieteen dosentti, Helsingin yliopisto

Erikoistutkija, Kieli- ja käännöstieteiden laitos, Turun yliopisto

teemu.ikonen(at)utu.fi

Väittelin tohtoriksi yleisestä kirjallisuustieteestä Helsingin yliopistossa vuonna 2000 aiheenani valistusfilosofi Denis Diderot’n suhde imitaation poetiikkaan. Postdoc-tutkimukseni käsitteli kertomuksen asemaa 1700-luvun jälkipuolen englantilaisessa ja ranskalaisessa kirjallisuudessa.

Viime vuosina olen tutkinut uudelleenkirjoittamisen käytäntöjä 1700-luvulla sekä 1700-luvun kirjallisuuden klassikoiden sovituksia nykykulttuurissa.