FT, arkkitehti Panu Savolainen

Arkkitehtuurin historian ja restauroinnin apulaisprofessori

Aalto-yliopisto

panu.savolainen(at)aalto.fi

Taustani on arkkitehtuurissa sekä historiassa ja arkeologiassa. Väittelin 2017 yksityisen ja julkisen tilan historiaa 1700-luvun käsitteistöissä tarkastelevalla väitöskirjalla. Tutkimusaiheisiini kuuluvat tällä hetkellä eri hankkeissa arkkitehtuurin historiaan liittyvät aihepiirit keskiajalta 2000-luvulle. Lisäksi olen työskennellyt arkkitehtina vuodesta 2006 alkaen pääosin suojelun ja restauroinnin kentällä. Keväällä 2021 julkaistu teokseni ”Kaupunkiopas 1700-luvun Turkuun” leikittelee menneisyyden ja nykyisyyden eroilla ja on aikamatkaoppaiden genren avausteos Suomen 1700-luvun tutkimuksen yleistajuistamiseen.

Tutkijaprofiili Aalto-yliopiston sivuilla: https://research.aalto.fi/fi/persons/panu-savolainen