FT Lauri Viinikkala

Tutkija

Turun museokeskus

lauri.viinikkala(at)turku.fi

Tutkimuksellisen mielenkiintoni kohteita ovat 1700-luvun osalta pitäjänhallinto sekä kirjoitetun ja puhutun kielen välinen suhde. Historiografian filosofian saralla olen erityisen kiinnostunut epistemologiasta, kielellisen ja ei-kielellisen tiedon välisestä suhteesta sekä aineellisen kulttuurin tietoteoreettisesta roolista.